SlovakEnglishGerman

PRE CESTUJÚCICH

Cestujúci

Cestujúcim odporúčame, aby sa vo vlastnom záujme dostavili včas k vybaveniu (check-in). Check-in sa začína 2 hodiny pred odletom a uzatvára sa 30 minút pred plánovaným odletom linky. Po tomto čase nie je možné prijať cestujúceho k preprave.

Na vybavenie je potrebné predložiť

V prípade potreby asistenčných služieb pre imobilných cestujúcich alebo pre tých cestujúcich, ktorí potrebujú pomoc (napr. pasažieri s hluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, nedoprevádzané deti atď.) je možné takúto skutočnosť nahlásiť vopred Vašej leteckej spoločnosti alebo na pracovisku Vášho handlingového partnera (v Piešťanoch buď Letisko Piešťany alebo B Handling).