ZAČNITE U NÁS

Kariéra

KARIÉRA

Voľné pozície

Letisko Piešťany a.s. hľadá vhodného kandidáta na pozíciu Prevádzkový elektrotechnik

Informácie o pracovnej pozícii:

 • · Miesto výkonu práce: Piešťany
 • · Ponúkaný plat: 800 € / mes. brutto + príplatky za víkendy sviatky a nočné zmeny
 • · Termín nástupu: ASAP
 • · Druh pracovného pomeru: práca na zmeny

 

Náplň práce:

 • · Kontrolovanie, údržba, oprava, posudzovanie stavu a prevádzkyschopnosti svetelných zabezpečovacích zariadení
 • · Vykonávanie odbornej pracovnej činnosti na elektrických zariadeniach a rozvodoch nízkeho a vysokého napätia
 • · Údržba a oprava elektrických zariadení za účelom ich udržania v prevádzkyschopnom stave
 • · Údržba rádiotechnických zariadení
 • · Evidencia elektrických zariadení, obsluha trafostaníc a náhradných zdrojov
 • · Včasné odstraňovanie porúch na elektrických zariadeniach
 • · Kontrola pohybových plôch a vzletovo-pristávacej dráhy

 

Vhodný kandidát spĺňa nasledovné požiadavky:

 • · Stredné odborné vzdelanie v elektrotechnickom odbore – silnoprúdová technika
 • · Prax v odbore minimálne 3 roky
 • · Elektrotechnik minimálne podľa § 22 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. s napätím do 1000 V
 • · Vodičský preukaz skupiny B
 • · Spôsobilosť na prácu vo výškach
 • · Bezúhonnosť

 

V prípade záujmu prosím zašlite Váš životopis v slovenskom jazyku e-mailom na adresu benedikova@airport-piestany.sk a do predmetu uveďte „Prevádzkový elektrotechnikʺ. Do samotného e-mailu uveďte prosím aj nižšie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov. Váš životopis starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať preto budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí najviac spĺňajú požadované kritériá. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

„V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Letisko Piešťany a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.airport-piestany.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané pre štatistické účely.

Letisko Piešťany a.s. hľadá vhodného kandidáta na pozíciu Dispečer letiskovej prevádzky

Informácie o pracovnej pozícii:

 • · Miesto výkonu práce: Piešťany
 • · Ponúkaný plat: 800 € / mes. brutto + príplatky za víkendy sviatky a nočné zmeny
 • · Termín nástupu: ASAP
 • · Druh pracovného pomeru: trvalý PP 

Náplň práce

 • Koordinácia poskytovania prevádzkových služieb na letisku
 • Koordinácia prevádzkových zložiek pri riešení mimoriadnych situácií
 • Zabezpečovanie pravidelnej kontroly leteckých prevádzkových plôch
 • Vydávanie prevádzkových správ 
 • Zabezpečenie styku letiska s leteckými prevádzkovateľmi
 • Zabezpečovanie štátne dôležitých letov podľa príslušných smerníc
 • Vystavovanie faktúr
 • Komunikácia s posádkami lietadiel
 • Informovanie manažmentu letiska o mimoriadnych situáciách 

Vhodný kandidát spĺňa nasledovné požiadavky:

 • Anglický jazyk aktívne (slovom i písmom)
 • Vzdelanie stredoškolské úplné s maturitou
 • Znalosť prostredia civilného letectva výhodou
 • Zodpovedný prístup
 • Vysoká odolnosť voči stresu
 • Vodičský preukaz „B“
 • Excel, Word na užívateľskej úrovni
 • Bezúhonnosť

 

V prípade záujmu prosím zašlite Váš životopis v slovenskom jazyku e-mailom na adresu riaditel@airport-piestany.sk a do predmetu uveďte „Dispečer letiskovej prevádzkyʺ. Do samotného e-mailu uveďte prosím aj nižšie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov. Váš životopis starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať preto budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí najviac spĺňajú požadované kritériá. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

„V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Letisko Piešťany a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.airport-piestany.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané pre štatistické účely.